Vi tror att din e-postadress är felaktig. Var snäll och besök Mitt La Redoute för att rätta till problemet.
  • 0


Betalförsäkring

- En trygghet när något oförutsett händer

Du som har ett konto hos La Redoute har möjlighet att teckna en Betalförsäkring, förmedlad av Resurs Bank. Försäkringen innefattar även ett varuskydd. Försäkringen är framtagen i samarbete med Solid Försäkringar och La Redoutes kreditpartner Resurs Bank.

  » Förmedlingsinformation


Skadeanmälningar Betalförsäkring

  » Arbetslöshet/sjukskrivning/sjukhusvistelse

  » Varuskydd

  » Dödsfall på grund av olycka


Försäkringsgivare: Solid Försäkringsbolag

Försäkringsförmedlare: Resurs Bank AB

Försäkringens pris: Premien är beräknad på den, vid tidpunkten för avisering, aktuella skulden på det försäkrade kontot och är f.n. 0,67 % av den totala skulden. Den lägsta premien att betala är 19 kr.


Tryck här för att teckna Betalförsäkringen hos Resurs Bank


eller ring Resurs Banks kundtjänst på tel 033-435 75 00 om du har några funderingar eller vill teckna via telefon.


Dessvärre är produkten slutsåld! Använd gärna vår sökfunktion eller leta i vår meny för att hitta en likvärdig produkt.